top of page

bondegaardens drift og fn's verdensmål

'Bondegaardens drift og FN's verdensmål' er en opgave stillet af landbruget Bondegaarden. I skal arbejde med de verdensmål, der omhandler biodiversitet og klima, og undersøge – enten i praksis eller gennem debat – hvorvidt Bondegaarden lever til målene. Det gør I ved at besøge Bondegaarden og indsamle data og informationer. Jeres resultater skal I samle i en rapport, hvor I vurderer den nuværende situation og kommer med forslag til forbedringer. Til sidst skal I udarbejde en pjece om Bondegaarden og FN's verdensmål.  

 

Jørgen Skou Larsen fra Bondegaarden introducerer opgaven i videoen herunder:  

opgavestiller

Bondegaarden i Veksø på Sjælland. 
Læs mere på Bondegaarden.dk

 

opgave

Undersøg i hvilket omfang Bondegaarden lever op til FN's verdensmål inden for biodiversitet og klima, og hvad Bondegaarden kan gøre for at fremme målene.  
 

PRODUKTer 

  • En rapport, hvor I beskriver den nuværende situation og kommer med forslag til forbedringer. 

  • En pjece der handler om Bondegaardens arbejde med FN's verdensmål. 

  • En mundtlig præsentation af jeres arbejde. 
     

hvad lærer du?

  • Du lærer om FN's verdensmål inden for bæredygtig produktion, biodiversitet og klima.

  • Du lærer, hvordan man kan vurdere, hvordan det går med at leve op til målene.

  • Du lærer at indsamle og vurdere data. 

  • Du lærer at formidle dine resultater i en rapport og i en pjece.

  • Du lærer at lave en mundtlig præsentation.

Jørgen Skou Larsen er ejer af Bondegaarden.dk. Han vil gerne have jer til at undersøge, hvorvidt Bondegaarden lever op til FN's verdensmål.

Forløbet 'Bondegaarden og FN's verdensmål er udviklet med konsulentbistand fra 

Pia Halkjær Gommesen, lektor i biologi og kemi samt pædagogisk faglig koordinator,

Faaborg Gymnasium.

bottom of page