top of page

fase 11

evaluér resultat og arbejdsproces

I har nu fået feedback på jeres dummy. Det betyder, at det nu er tid til, at I internt i gruppen skal evaluere på, hvordan det er gået. Tal om spørgsmålene herunder. Når I har svaret på spørgsmålene, er I færdige med konsulentopgaven.

  • Lykkedes det at udvikle en god idé til en podcast for unge?

  • Hvad var godt, og hvad var dårligt ved jeres idé?

  • Er der noget, I burde have gjort anderledes? Hvis ja, hvad?

  • Hvad vil I hver især tage med jer til næste gang, I skal løse en konsulentopgave? 

bottom of page