top of page

FASE 3

bliv eksperter i rekruttering  

I skal nu undersøge, hvad der gør det attraktivt at være butikselev, samt hvor meget andre unge kender til mulighederne for at blive butikselev, og hvad de tænker om det. Det skal give jer en idé om, hvad I skal fokusere på i rekrutteringsstrategien – altså hvad det er særligt vigtigt at fortælle om, hvis flere unge skal have lyst til at søge ind som butikselev. Svar på spørgsmålene herunder. I finder svarene ved at læse om fremtidsmulighederne på foetexelev.dk og ved at gennemføre et af de tre typer af interviews, som er beskrevet på opslagstavlen. 

 • Hvordan ser ens hverdag ud, når man er butikselev?

 • Hvilke fremtidsmuligheder har man som butikselev?

 • Hvad er det attraktive ved at være butikselev?

 • Hvad tænker nogle af de unge, I kender, om det at blive butikselev? Kender de til muligheden? Og hvad ved de om uddannelsen? 

 • Hvad tænker nogle af de voksne, I kender, om det at være butikselev? Spørg en forælder eller en studievejleder, hvad de ved om uddannelsen.

 • Hvad er det særlig vigtigt at fortælle unge for at gøre dem interesserede i at søge ind som butikselev?

OPSLAGSTAVLEN

Interviewtyper

Det kvalitative interview er en vigtig kilde til information inden for blandt andet journalistik og antropologi. Gennem interviewet søger intervieweren typisk at få viden om informantens oplevelse af en bestemt situation eller syn på et bestemt emne. Der skelnes mellem to interviewtyper: enkeltmandsinterviewet og fokusgruppeinterviewet: 

 • I enkeltmandsinterviewet gennemfører intervieweren en ret formel og struktureret samtale med informanten

 • Fokusgruppeinterviewet er en samtale mellem flere informanter om et givent emne. Interviewerens rolle er her at være ordstyrer og præsentere de emner, som informanterne skal diskutere.

 

Uanset om man ønsker at gennemføre enkeltmands- eller fokusgruppeinterview, skal interviewet planlægges og struktureres gennem en interviewguide, som er en liste over de spørgsmål, man gerne vil have svar på. Typisk er interviewguiden opdelt i forskellige underemner, hvor det første emne omhandler relevante fakta om informanten (f.eks. køn og alder), mens de næste underemner omhandler selve interviewets emne, f.eks: 

 • Informantens viden om elevpladser

 • Motivation

 • Det bedste ved at være butikselev.

Valg af informant(er)

 

I skal nu vælge jeres informanter. Vælg en af følgende tre, udarbejd en interviewguide og gennemfør interviewet:

 

1) Interview med butikselev
Lav en interviewguide – altså en liste over de spørgsmål, I gerne vil stille butikseleven. Få jeres lærer til at hjælpe med at kontakte en butikselev. Hvis I ikke har mulighed for at tage til Føtex på Ros Torv i Roskilde, kan I facetime med en af butikseleverne. I kan også kontakte Føtex i jeres eget lokalområde og spørge, om I må interviewe en af deres butikselever. 

 

2) Fokusgruppeinterview med unge i jeres netværk
Lav en interviewguide – altså en liste over de emner, I gerne vil have fokusgruppen til at diskutere, f.eks. deres viden om og holdning til det at være butikselev; kender de til uddannelsen, ved de, hvilke fremtidsmuligheder det giver, og hvad tænker de om uddannelsen?

 

3) Interview med en studievejleder eller en forælder
Lav en interviewguide – altså en liste over de spørgsmål, I gerne vil stille. F.eks. hvad ved forælderen/studievejlederen om elevpladsmulighederne, hvad er deres holdning til en sådan uddannelse, og hvad kan få dem til at anbefale den unge at søge en elevplads?

Skærmbillede 2019-09-11 kl. 09.39.50.png

Daniel er salgselev i Føtex.

Skærmbillede 2019-09-11 kl. 09.39.17.png

Sille er ved at uddanne sig til gourmet-slagter i Føtex.

bottom of page