top of page

Fase 6

Lav en samlet REKRUTTERINGSSTRATEGI

  

I har nu valgt kommunikationskanaler og fundet på ideer til kommunikationsprodukter. I denne fase skal I samle det i en rekrutteringsstrategi. Skriv jeres rekrutteringsstrategi ned i et dokument, som I strukturerer efter Lasswells kommunikationsmodel (se opslagstavlen). Dokumentet skal desuden have en forside, kolofon og indholdsfortegnelse, så strategien fremstår indbydende og gennemarbejdet. I skal svare på spørgsmålene herunder:

  • Hvem er afsender?

  • Hvad er budskabet?

  • Hvilke kommunikationsprodukter bruger I?

  • Hvem er målgruppen for strategien?

  • Hvad er formålet med strategien, og hvilken effekt forventes?

  • Hvilke appelformer bruger I, når I kommunikerer til modtageren?

OPSLAGSTAVLEN

lasswells kommunikationsmodel

Brug Lasswells model i nedfældningen af jeres strategi:

 

1) Afsender (hvem): Hvem kommunikerer? Det er Føtex, der rekrutterer, men skriv også jeres kontaktoplysninger, hvis Føtex ønsker at få uddybet jeres ideer.
 

2) Budskab (hvad): Beskriv de vigtigste budskaber. Hvad har I valgt at lægge særlig meget vægt på i kommunikationen, f.eks. hvilke fremtidsmuligheder man har, eller at man har en afvekslende hverdag. Forklar også, hvorfor har I valgt at fokusere på netop dette.

 

3) Medie (hvor): Hvilke kommunikationsprodukter bruger I? Hvorfor har I valgt netop disse? Og hvad kræver de valgte løsninger af Føtex’ personale? 
 

4) Modtager (hvem): Hvem er målgruppen for strategien? Indsæt jeres persona og beskriv, hvordan I har tilpasset jeres kommunikationsprodukt og sprog til modtageren (dialekt, ordvalg, appelformer).
 

5) Respons (effekt): Hvad er formålet med rekrutteringsstrategien? Hvilken effekt forventes?

model.png

appelformer

 

Hvis man gerne vil overbevise sin modtager om noget, kan man – ifølge Aristoteles – appellere til sin modtager gennem fornuft (logos), troværdighed (etos) og følelser (patos). Føtex-sloganet 'Føtex er sej. Vi gør mere for dig' appellerer både til etos og patos, men hvilke appelformer trækker disse på: ”Få en elevplads i Føtex og bliv X mere lykkelig” og ”Gør som Fatima – få en elevplads i Føtex”?

 

1) Logos
Når man bruger en logos-appel, efterstræber man at være objektiv og saglig. Man bruger gerne tal og statistik og kommunikerer i et formelt, neutralt sprog.

2) Etos
Med en etos-appel søger man at overbevise sin modtager om afsenders troværdighed. Man taler både om forventnings- og situations-etos. Hvis afsender har et godt eller dårligt omdømme eller image hos modtageren, så har dette indflydelse på modtagerens forventning til det budskab, som afsenderen kommer med (forventnings-etos). Men afsender udviser og opbygger også troværdighed i selve situationen (situations-etos).
 

3) Patos
Forsøger man at overbevise modtageren gennem en patos-appel, vil man som afsender gerne vække modtagers følelser og stemninger. Man leger med sproget og bruger værdiladede ord.

 

Overvej i forbindelse med jeres budskaber og kommunikationsprodukter, hvilke appelformer I bruger, når I kommunikerer til modtageren.

bottom of page