top of page

Lærervejledning wingman media:

 
Lav et koncept for en podcast TIL UNGE

I dette forløb skal eleverne være konsulenter inden for radiobranchen og udvikle et koncept for en podcast til unge. Opgaven er stillet af produktionsselskabet Wingman Media, som producerer podcasts og radioprogrammer til forskellige radiostationer. Eleverne skal arbejde i grupper.

Konkret skal de producere følgende:

• Beskrivelse af idé og format

• Mundtlig pitch (evt. video)
• Manuskript for et enkelt afsnit
• Dummy for podcasten (lydfil).

Forløbet kan anvendes i alle klasser, men henvender sig særligt til
højtbegavede elever. 


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag 

Primære fag: Dansk samt Musik og lydproduktion

Antal lektioner: 12-23 lektioner afhængigt af, hvor lang tid I vælger at bruge på f.eks. at producere dummies. Tidsforbruget afhænger også af, om temadagen udelukkende er for højt begavede elever eller for hele klassen.

Nedenfor er et forslag til, hvordan man kan lave forløbet over tre temadage.

program for temadage

DAG 2
 

Fase 5) Beskriv formatet for podcasten

Eleverne udfolder deres konceptidé i en formatbeskrivelse.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 6) Forbered et pitch

Eleverne forbereder et pitch, hvor de gør rede for koncept, format, målgruppe mm.

Tidsforbrug: 1-2 lektioner
 

Fase 7) Fremlæg jeres koncept

Eleverne pitcher deres konceptideer og får feedback. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 8) Lav et manuskript for et afsnit

Eleverne zoomer ind på et enkelt af podcastens afsnit og udarbejder manuskriptet for afsnittet, hvor de har fokus på de enkelte dele som lyd, stemmer, dialog.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

DAG 3

 

Fase 9) Producér en dummy  

Eleverne producerer en dummy i form af en fem minutters lydfil fra det afsnit, de har beskrevet i fase 8. Hvis de fem minutter omfatter interview eller lignende med personer, de ikke har adgang til, spiller de selv disse personer. 
Tidsforbrug: 2-6 lektioner

Fase 10) Afspil dummyen og få feedback

Eleverne afspiller deres dummy og tilretter deres manuskript/koncept efter den feedback, de får.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 11) Evaluér resultat og arbejdsproces

Eleverne i gruppen evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces.
Tidsforbrug: 1 lektion

DAG 1

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Wingman Media fortæller om opgaven. Herefter ledes de igennem følgende faser:

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Wingman Media og radiobranchen for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet.
Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 2) Bliv podcast-eksperter

Eleverne lærer om podcast: Hvad kan mediet bruges til? Hvilke virkemidler kan man bruge? Og hvordan laver man en podcast?
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

 

Fase 3) Find på ideer til podcast

Eleverne får et crash course i kreativ tænkning, læser om hvordan medarbejderne hos Wingman Media får ideer, inden de selv skal i gang med at udvikle ideer til podcast-koncepter. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 4) Vælg den bedste af jeres ideer

Eleverne introduceres til idéudvælgelsesmetoden ‘De seks tænkehatte’ og vælger den bedste af deres ideer, som de vil arbejde videre med.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

læringsmål

Eleverne opnår viden om:

 • Radio- og podcast-branchen

 • Podcast-genren og dens virkemidler

 • Konceptudvikling 

 • Udvikling af manuskript 

 • Produktion af dummy.

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering 

 • Trække på og strukturere egen viden og idérigdom

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Fremlægge deres ideer til en professionel aktør

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  

 

faglige mål dansk stx

(vejledning 2020)
 

Eleverne skal: 

 • Afprøve produktion og formidling af en multimodal tekst, og heri indgår overvejelser om publicering, kommunikation, tekstens intenderede og realiserede modtager og hensigtsmæssigheden i valg af virkemidler.

 • Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.

 • Produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

 • Demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag.

 

Faglige mål mediefag STX

(vejledning 2020)

Eleverne skal:

 • Kunne redegøre for centrale genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem.

 • Kunne anvende viden om målgrupper og kommunikation i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier.

 • Kunne redegøre for teori om mediers betydning for hverdagsliv, kultur og samfund.

 

Faglige mål musik og lydproduktion HTX, C-niveau

(vejledning august 2017)

Eleverne skal:

 • Skabe forskellige typer af musik- og lydproduktioner gennem kreative og innovative processer i målrettede æstetiske og kommunikative sammenhænge.

 • Indgå i og bidrage kreativt og innovativt til digital musik- og lydproduktion.

kontaktinfo
 

Kontakt virksomheden og aftal et besøg. 

Wingman Media har desværre pt. ikke mulighed for at deltage i undervisningsforløb.

bottom of page