top of page

Fase 1

forstå jeres rolle som konsulenter

I har fået stillet en konsulentopgave af Horsens Kommune, der gerne vil have hjælp til at få flere bevægelsesaktive borgere. Inden I går i gang med at løse selve opgaven, skal I sætte jer ind i, hvad det vil sige at være konsulent, og I skal arbejde med at forstå jeres kunde, altså Horsens Kommune. I skal svare på følgende spørgsmål. I kan hente hjælp på opslagstavlen nedenfor samt søge på nettet.  
                   

  • Hvad er kommunernes opgave i forhold til at tilbyde borgerne sundhedsydelser?  

  • Hvilke sundhedsydelser tilbyder Horsens Kommune i dag?

  • Hvordan arbejder Horsens Kommune med at få flere borgere til at dyrke motion?

  • Hvad er de overordnede visioner i 'Bevæg dit for livet'?

  • Hvilke parametre i forhold til sundhed har borgerne selv mulighed for at ændre/påvirke?

  • Hvilke ændringer vil have den største effekt for sundheden?

OPSLAGSTAVLEN

Hvad vil det sige at være konsulent? 

 

Når en virksomhed eller kommune benytter konsulenter, betyder det, at de bruger folk uden for virksomheden eller kommunen til at løse en konkret opgave for dem. Det gør de, fordi de ikke kan løse opgaven selv og har brug for ekspertviden, eller fordi de ønsker, at nogen udefra skal se på opgaven med friske øjne og finde nogle bedre løsninger, end de selv ville kunne. Det kan også være, at organisationen har så travlt i en periode, at de er nødt til at hyre folk udefra til at løse nogle af deres opgaver.

For at være en god konsulent er det nødvendigt at forstå, hvad det er for en slags organisationen, man er konsulent for. Ellers risikerer man at foreslå nogle løsninger, som ikke passer til organisationen, eller som er for dyre eller svære for organisationen at benytte. Man er også nødt til at sætte sig ind i, hvad der allerede findes af løsninger, så man ikke foreslår noget, som findes i forvejen. Når I f.eks. finder på en idé til et motionskoncept, bør I derfor undersøge, hvilke tilbud Horsens Kommune har i forvejen. 

 

Som konsulent har man ikke frie hænder til at løse opgaven. Kunden har stillet en konkret opgave, der skal opfylde en række krav, og så er det op til konsulenten at komme med et løsningsforslag, der lever op til de krav. Kunden vil være en tæt samarbejdspartner. Man holder måske nogle møder undervejs, hvor man taler om, hvor langt man er kommet, diskuterer forskellige ideer og bliver enige om, i hvilken retning konsulenten skal arbejde videre.

kroppen er skabt til bevægelse
 

Mennesket er udstyret med cirka 200 knogler og 450 muskler og er skabt til at bevæge sig. Da vi i tidernes morgen var jægere og samlere, bevægede vi os rundt det meste af dagen modsat i dag,  hvor arbejdet ofte er stillesiddende, og vi bruger meget tid foran mobil, tablets og tv. Kroppen er indrettet til daglig motion, hvilket er den naturlige tilstand, mens manglende motion er unaturligt.
 

Hvad er sundhed?

Sundhed er en tilstand af fysisk, mental og socialt velvære –og ikke blot fravær af sygdom eller dårligdomme. Følgende tre parametre har afgørende betydning for sundheden:
 

  • Biologiske forudsætninger: Gener, køn og alder.

  • Levevilkår: Familiesituationen, erhverv, forurening og uddannelse.

  • Livsstil: Kost, Rygning, Alkohol, Motion. (KRAM)

Visionsaftale.png

Horsens Kommune har indgået en visionsaftale med idrætsorganisationerne DIF og DGI kaldet Bevæg dig for livet. Aftalen gælder for 2019-2024, og målet er, at 75 pct. af borgerne i Horsens Kommune er bevægelsesaktive ved aftalens udløb. For at nå målet skal der udarbejdes nogle konkrete indsatser, der skal få flere borgere til at dyrke motion. 

indirekte støtte
 

Foruden de direkte tilbud til borgerne støtter kommunen også indirekte op om forskellige motionstilbud gennem bl.a. tilskud til foreninger og aftenskoler samt etablering og vedligehold af faciliteter til motion og idræt.

vejen til jobbet

Casper Due Fogt har taget en kandidat i Idræt og Sundhed i Odense. Uddannelsen førte ham til en stilling som idrætskonsulent i Fredericia Kommune, og fem år senere blev han ansat i fritidsafdelingen i Horsens Kommune, hvor han i dag er projektleder for 'Bevæg dig for livet'.

Skærmbillede 2020-02-17 kl. 12.12.02.png
Skærmbillede 2020-02-17 kl. 12.11.11.png

LINKS

> Alle kommuner har ifølge Sundhedsloven et ansvar i forhold til at tilbyde borgerne forskellige sundhedsydelser.  

> Horsens kommunes sundhedstilbud

> Horsens Kommunes genoptræningstilbud

> På Horsens Kommunes fritidsportal findes en kalender med nogle af de aktiviteter, som borgerne kan deltage i. 

> Horsens har udbudt fire gange 100.000 kr, som kommunens landsbyer kan søge om til at udvikle ideer til og gennemføre idrætsaktiviteter som en del af 'Bevæg dig for livet'-indsatsen. 

 

bottom of page