top of page

Fase 10

Evaluer resultat og proces

Evaluering er en vigtig del af et projekt. Det er her, I undersøger, hvordan jeres proces har været, og om I fik løst opgaven på en måde, der lever op til de krav, som Horsens Kommune har stillet. Når man tager sig tid til at evaluere, giver man sig selv mulighed for at tænke over, hvad man kunne have gjort anderledes – og hvad man måske kan gøre på en smartere måde næste gang. Diskuter og besvar spørgsmålene herunder. 

 

 

  • Lykkedes det at finde på et motionskoncept, som kan få flere fysisk aktive borgere?

  • Hvad fungerer godt ved jeres motionskoncept?

  • Hvilke svagheder er der ved jeres motionskoncept?

  • Er der noget, I burde have gjort anderledes? Hvis ja, hvad?

  • Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle lave projektet igen?  

bottom of page