top of page

fase 2

Få overblik over målgrupper og lokale idrætsaktører 

 

I har nu sat jer ind i Horsens Kommunes visioner i forhold til at få borgerne til at bevæge sig mere, og hvilke konkrete tilbud der er til borgerne i dag. I denne fase skal I sætte jer ind i de to målgrupper, som kommunen gerne vil ramme, og målgruppernes barrierer i forhold til at dyrke motion, og I skal sætte jer ind i de to lokalområder, som kommunen gerne vil fokusere på. I skal svare på nedenstående spørgsmål. I finder svarene på opslagstavlen samt ved at søge på nettet.

                       

 • Hvad karakteriserer de to målgrupper (alder, køn, uddannelsesniveau mm)?

 • Hvad er årsagerne til, at de ikke dyrker motion? Hvilke barrierer støder de på? 

 • Hvilke motionstilbud for målgrupperne findes der i Horsens Kommune i forvejen? 

 • Hvad karakteriserer de to lokalområder? Hvilke idrætsfaciliteter og -foreninger mm. findes i lokalområdet, som realistisk set kunne være med til at igangsætte motionskonceptet?

 • Hvilke øvrige aktører findes i lokalområderne, som evt. kan indgå som samarbejdspartnere i motionskonceptet?

OPSLAGSTAVLEN

de to målgrupper  

I skal vælge en af følgende to målgrupper, som jeres motionskoncept skal rette sig imod: 
 

 • Unge (16-25 år), som tidligere har været bevægelsesaktive, men ikke længere er det. På side 12 i 'Bevæg dig for livet' kan I se en række forslag til indsatser samt læse om målgruppens barrierer i forhold til at dyrke motion. 
   

 • Forældre til 0-12-årige børn, der evt. er aktive i foreningslivet. På side 13 i 'Bevæg dig for livet' kan I se en række forslag til indsatser samt læse om målgruppens barrierer i forhold til at dyrke motion. 

Visionsaftale.png
Unge,_idræt_og_fællesskab.png

I visionsaftalen 'Bevæg dig for livet' side 3 findes en oversigt over idrætsforeninger i Horsens samt andre aktører, der kan være med til at understøtte indsatsen for flere fysisk aktive borgere. 

DGI har udarbejdet en rapport over unges idrætsvaner, herunder årsager til, hvorfor de stopper med at dyrke idræt. 

de to Lokalområder


I skal vælge at fokusere på et af følgende to lokalområder som udgangspunkt for jeres motionskoncept: 
 

Østbirkhallen.jpg

Hallen i den lille by Østbirk i Horsens kommune

 • Stensballe, hvor der bor 6.417 borgere. Stensballe udgør Horsens' østlige bydel. Her er flere idrætsfaciliteter, foreninger og en idrætsforening med mulighed for at dyrke flere forskellige slags idrætsgrene. Desuden hænger Stensballe sammen med Horsens by, så det er let for borgerne at deltage i Horsens' foreningsliv.   

Stensballe.jpeg

Bydelen Stensballe har bl.a. en golfbane.

Læs mere om borgerne og aktivitetstilbudene i Øsbirk og Stensballe. 

sundhedsstyrelsens anbefalinger  


Børns daglige aktivitetsniveau

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 5-17-årige er fysisk aktive mindst 60 min. om dagen, hvor aktiviteten er med moderat til høj intensitet. Deler man de 60 min. op, bør man være aktiv i mindst 10 min. ad gangen.
 

Mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 min. for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Er man aktiv ud over det anbefalede, vil det give sundhedsmæssige fordele.

 

Voksnes daglige aktivitetsniveau

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 18-64-årige er fysisk aktiv mindst 30 min. om dagen, hvor aktiviteten er med moderat til høj intensitet og ligger ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Deler man de 30 min. op, bør aktiviteten vare mindst 10 min.
 

Mindst to gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 min. varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Er man aktiv ud over det anbefalede, vil dette give sundhedsmæssige fordele.

 • Almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter er de aktiviteter, du hyppigt udfører i dagligdagen (under 10 min).

 • Moderat intensitet er fysisk aktivitet, hvor du bliver lettere forpustet, og hvor du kan tale med andre imens.

 • Høj intensitet er fysisk aktivitet, hvor du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

bottom of page