top of page

FASE 5

udarbejd en rapport med jeres motionskoncept

I har nu fundet frem til den bedste af jeres ideer til et motionskoncept, som rammer en af de to målgrupper og tager udgangspunkt i et af de to lokalområder. I denne fase skal I beskrive jeres projekt i en rapport og svare på nedenstående spørgsmål: 

 • Hvilken en af de to målgrupper har I valgt? 

 • Hvad karakteriserer denne målgruppe? 

 • Hvad er årsagerne til, at denne målgruppe ikke dyrker motion (hvilke barrierer oplever de)?

 • Hvilket lokalområde har I valgt at fokusere på og hvorfor?

 • Beskriv lokalområdet og de idrætsmæssige faciliteter. 

 • Hvad går jeres motionskoncept ud på? Beskriv konceptet i detaljer (se opslagstavlen). 

 • Hvad er det særlige med jeres motionskoncept, som skal få målgruppen til at dyrke motion?

 • Hvordan vil I motivere målgruppen til at benytte konceptet?

 • Hvor stort er potentialet for motionskonceptet (hvor mange borgere regner I med at ramme)?

 • Hvilke interessenter indgår i jeres koncept (hvem er ansvarlig for at gennemføre indsatsen, og hvilke mulige samarbejdspartnere kan understøtte indsatsen)?

 • Beskriv tidsplanen for implementering af jeres motionskoncept, herunder projektets milepæle. 

OPSLAGSTAVLEN

beskriv idrætsdelen


En central del af jeres projektbeskrivelse er naturligvis selve idrætsdelen i det motionskoncept, I har fundet på. Det skal I beskrive så detaljeret som muligt. 
 

 • Hvad kalder I motionskonceptet?

 • Hvor består konceptet af? Hvad skal der helt konkret foregå?

 • Hvor foregår det?

 • Hvilket udstyr skal der bruges?

 • Er der et specifikt program for konceptet? Hvis ja, beskriv programmet med opvarmning, øvelser, musiknumre, rutekort mm.

 • Hvor mange kan deltage?

 • Hvem skal facilitere det?

 • Hvad kræver det at facilitere det? Beskriv vejledningen til træneren.  

Skærmbillede 2020-02-17 kl. 12.11.00.png

Holdsport gavner ikke bare sundheden. Fællesskabet på holdet kan have stor indflydelse  på trivslen og dermed den mentale sundhed. 

krav til opgaven
 

 • I skal holde jer inden for et budget på 50.000 kr, når I udarbejder jeres motionskoncept, og I skal ramme så mange borgere som muligt inden for den øknomiske ramme. I næste fase skal I udarbejde et detaljeret budget. 

 • Den konkrete indsats skal kunne igangsættes inden for 1-1,5 år fra opstart, til indsatsen er implementeret eller gennemført. 
   

 • Indsatsen skal tage udgangspunkt i forholdene i et af to lokalområder: Østbirk eller Stensballe. 

Skærmbillede 2020-02-21 kl. 13.16.13.png

Alle former for bevægelse, som f.eks. en gåtur i skoven, gavner sundheden. 

Playing Soccer

Når vi leger...
 

Leg kan få os til at glemme tid og sted og blive ét med legen. Legen har en dragende kraft og kan derfor med fordel bruges i træningsøjemed. Her kan vi få målgruppen til at smile, grine, hoppe og løbe i en social kontekst, mens de er fysisk aktive. Mens de er i legen, vil de ikke tænke på, at de træner, blot på at de ikke skal fanges i den pågældende leg, eller  hvad legen går ud på. 

 
"Du holder ikke op med at lege,
fordi du bliver ældre. Du bliver ældre, fordi du holder op med at lege." 


Benjamin Franklin

CrossFit Class

Træningsformer

 

Interval-træning

Interval-træning er højintens arbejde i korte perioder, som gentages. Træningen kan brydes ned til mindre enheder. I pauserne kan man enten hvile eller være moderat aktiv. I denne træningsform kan der skrues på intensiteten og længde af pauserne.

 

Styrketræning

Under styrketræning udsættes musklerne for gentagende belastninger med korte/længere pauser imellem. Denne træningsform kan med fordel kombineres med muskeludholdenhed, især hvis målgruppen ikke er vant til at træne. Her arbejdes med lavere belastning samt flere gentagelser. Deltagerne kan selv justere belastningen i øvelserne ud fra styrke og form.

Cirkeltræning

Cirkeltræning er en række, f.eks. seks til otte forskellige øvelser, der træner de store muskelgrupper. Man arbejder f.eks. 30 sek. og holder pause 15 sek. á tre omgange. Her kan deltagerne træne sammen, parvis eller individuelt.

bottom of page