top of page

Fase 6

opstil et budget for motionskonceptet

  

I har nu beskrevet jeres projekt i en rapport. I denne fase skal I udarbejde et detaljeret budget for jeres motionskonept. På opslagstavlen finder I en budgetskabelon, som I kan downloade og udfylde. Husk at budgettet skal holdes inden for 50.000 kr., og at I skal ramme så mange borgere som muligt inden for den økonomiske ramme. 


  • Lav et budget, der indeholder alle de poster, der indgår i jeres motionskoncept. I skal dele posterne ind i underkategorier. Hvis jeres projekt løber over flere regnskabsår, skal I dele budgettet op år for år. 

bøger.jpg

OPSLAGSTAVLEN

Budgetskabelon.jpg

Download budgetskabelonen her i excel eller lav jeres egen budgetskabelon.

Skærmbillede 2020-02-17 kl. 12.11.50.png
Skærmbillede 2020-02-17 kl. 12.10.20.png

Der er mange idrætstilbud i Horsens Kommune, men hvordan får kommunen endnu flere bevægelsesaktive borgere for 50.000 kr, og hvor mange borgere kan man nå for det beløb?  

bottom of page