top of page

Fase 8

forbered en Præsentation af motionskonceptet 

 

I har nu udviklet et færdigt motionskoncept og beskrevet det i en rapport. I denne fase skal I forberede en mundtlig præsentation af jeres arbejde, som I skal filme eller fremlægge via f.eks. Facetime for den arbejdsgruppe i kommunen, der arbejder med 'Bevæg dig for livet'-visionen. Til brug for præsentationen skal I lave et slideshow, som max. må vare 7 minutter. Præsentationen skal svare på alt det, jeres rapport indeholder:  

 • Hvad hedder jeres motionskoncept, og hvad indeholder det (program mm)? 

 • Hvem er målgruppen? Og hvilket lokalområde kommer de fra?

 • Hvilke barrierer oplever målgruppen i forhold til at motionere, og hvordan vil jeres koncept modvirke disse barrierer?

 • Hvorfor vil målgruppen have lyst til at bruge netop jeres koncept? 

 • Hvor stort et potentialet (hvor mange borgere vil I ramme)?

 • Hvad er de sundhedsfremmende effekter af konceptet? 

 • Hvad kræver motionskonceptet (f.eks. en træner, en hal, udstyr osv.)?

 • Hvem har ansvar for at drive konceptet?

 • Hvilke samarbejdspartnere indgår i konceptet?

 • Tidsplan og milepæle for projektet. 

 • Budget. 

bottom of page