top of page

hjælp horsens med Få flere borgere til at motionere

‘Få flere borgere til at dyrke motion' er en opgave stillet af Horsens Kommune. I skal udarbejde et konkret motionskoncept, der kan få flere borgere i kommunen til at bevæge sig regelmæssigt. Det kan enten være unge i alderen 16-25 år, der tidligere har dyrket motion, eller forældre, hvis børn evt. er aktive i foreningslivet. I skal holde jer inden for et budget på 50.000 kroner og forsøge at ramme så mange borgere som muligt. I skal beskrive jeres koncept i en rapport og fremlægge det for Horsens Kommune via et mundtligt pitch. 
 

Projektleder for 'Bevæg dig for livet' i Horsens Kommune Casper Due Fogt stiller opgaven i videoen herunder.    

Projektleder i 'Bevæg dig for livet' Casper Due Fogt vil gerne have hjælp til at udvikle et motionskoncept, der kan få flere borgere i Horsens Kommune til at være fysisk aktive. 

Forløbet 'Hjælp Horsens med at få flere borgere til at motionere' er udviklet med konsulentbistand fra Klaus Tølbøll, Cand. Scient i Idræt.

opgavestiller

Horsens Kommune, fritidsafdelingen.
Læs mere om opgavestiller på fritid.horsens.dk

 

opgave

Lav en motionskoncept, der kan få flere borgere i Horsens til at bevæge sig. Målgruppen skal enten være unge i alderen 16-25 år, som tidligere har været bevægelsesaktive, men ikke er det længere, eller forældre til børn, der evt. er aktive i foreningslivet. 

PRODUKTer

  • En rapport, hvor I bl.a. beskriver koncept, målgruppe, tidsplan samt projektets samarbejdspartnere.

  • En beskrivelse af de sundhedsfremmende effekter ved motionskonceptet. 

  • Et budget.

  • Et mundtligt pitch (via video).

krav til opgaven

  • I skal tage afsæt i et budget på 50.000 kr, hvor målet er at få så mange bevægelsesaktive borgere som muligt ud af den økonomiske ramme. 

  • Den konkrete indsats skal kunne igangsættes inden for 1-1,5 år fra opstart, til indsatsen er implementeret eller gennemført. 

  • Indsatsen skal tage udgangspunkt i et af to forskellige lokalområder; Østbirk eller Stensballe. 

hvad lærer du?

  • Du lærer at udvikle et motionskoncept til borgere, der ikke i forvejen dyrker motion. 

  • Du lærer at se på konceptets sundhedsfremmende virkning.

bottom of page