top of page

fase 8

LAV ET MANUSKRIPT FOR ET AFSNIT af podcasten

I skal nu beskrive indholdet i et afsnit af jeres podcast. I skriver først en kort prosatekst om jeres overordnede tanker om indhold og format. Derefter skal I udarbejde et manuskript, hvor I inddeler podcastens afsnit i sektioner med tidsangivelser, kompositoriske virkemidler, lyd og indhold for hver sektion. Manuskriptet er med til at sikre, at tidsplanen holder, og at podcastens tematik og budskab kommer frem. ​​​

  • Beskriv jeres overordnede tanker til indhold og format (brug evt. formatbeskrivelsen fra fase 6)

  • Beslut jer for, hvilket anslag jeres afsnit skal have og beskriv det

  • Beslut hvilken afslutning jeres afsnit skal have

  • Overvej lydens virkemidler. Benytter I lydeffekter undervejs, eventuelt musik?

  • Udfyld manuskript-skabelonen på opslagstavlen.

OPSLAGSTAVLEN

Hvad skal et manuskript indeholde?

Anslag

En podcast skal starte med et stærkt og fængende anslag. Det vil sige, at lytteren inden for det første minut får præsenteret konflikten eller emnet på en sådan måde, at interessen bliver vækket og fastholdt. Speak og den underlæggende lyd kan være med til at skabe en ønsket stemning. Hvis ikke anslaget og beskrivelsen af indholdet fænger lytterne, slukker de. Derfor skal I finde ud af, hvilken anslagsform der passer bedst til at få målgruppen til at lytte til jeres podcast – og ikke mindst lytte den til ende. I skal fange lytterens opmærksomhed hurtigt. Der findes forskellige typer af anslagsformer, som I kan gøre brug for at fange lytterens opmærksomhed. Se boksen til højre.

Uddybning og afdækning af emnet

Efter anslaget skal konflikten/emnet uddybes, og indholdet bygges op. En hovedregel er, at jo mindre konflikt der er i emnet, jo mere 'nørdet' skal det være. En konflikt kan f.eks. handle om to ekskæresters problemer med at dele forældreretten over deres barn. Hvis ikke der er en konflikt, men podcasten f.eks. handler om rollespil eller et andet emne, skal emnet beskrives så meget som muligt i detaljer. Jo mere detaljeret = jo mere nørdet og ofte også en mere specifik målgruppe.

 

Afslutning

Hvert enkelt afsnit skal have en afslutning, hvor man opsummerer, hvad afsnittet har handlet om, og måske laver en konklusion på noget, der f.eks. er blevet talt om. Derudover kan afslutningen være en afrunding med et spot til kommende afsnit, eller afslutningen kan  være åben med en cliffhanger til næste afsnit. 

 

Cliffhanger

Hvis afsnittene i podcasten har en fortløbende handling, kan cliffhangere med stor fordel benyttes for at vække lytterens nysgerrighed i forhold til, hvad der skal ske i næste afsnit. Måske er der en uafklaret situation, eller lytteren mangler et svar, som man først får, når man lytter til det næste afsnit. 

 

Spot for podcastens afsnit

Til allersidst fortælles kort, at 'i næste afsnit af denne podcast vil du kunne høre den og den tale om det og det', så lytterne ved, hvad de kan forvente og ligesom med cliffhangeren får vakt deres interesse for at følge podcasten. 

anslagsformer

 

Direkte inddragelse af lytteren

Podcastens vært eller fortæller henvender sig til lytteren, f.eks. med et: ”Kender du det…?” Lytteren kan føles inddraget og blive en del af det fællesskab, som podcasten lægger op til.

 

Jeg-fortælleren

Når podcasten indledes med en jeg-fortæller, inviteres lytteren med ind i et personligt univers, hvor der er et eller flere mennesker, der ønsker at videregive en erfaring eller holdning. 

 

Objektiv tilgang

Denne tilgang er mere klassisk i sin indledning. Lytteren bliver præsenteret for sted, tema og medvirkende, uden at de selv eller værter tager stilling til, om det er relevant for dem her og nu. Det er især vigtigt i denne anslagsform, at lytterens opmærksomhed fanges hurtigt på tematikken.

 

Musik

Musik skaber stemninger og indre billeder hos lytteren. Mange programmer benytter ofte signaturmusik; den samme melodi i alle afsnit, da værten derved ikke behøver komme med en længere præsentation af podcasten, idet lytteren kender til konceptet blot ved genkendelse af musik. Musik kan også være toneangivende for tematikken og den følelse, producenten ønsker, at lytteren skal være i.

 

Reportagen

Anslaget kan starte med en kort lydoptagelse af en konflikt i det offentlige rum. Det kan være råb og skrig eller lyden af en ambulance, hvorefter værten begynder sin speak om temaet for programmet.

manuskript-skabelon

I kan ikke skrive et ord for ord-manuskript, da I ikke ved, hvor en samtale eller et interview ender, men det er vigtigt, at værten eller producenten af jeres podcast har fastlagt hver enkel sektion, så podcasten ikke ender med at blive en samtale uden jeres budskab for øje. Derudover skal man vide, hvem der deltager i hver sektion. Det er med til at guide lytteren i forhold til persongalleri. F.eks. kan værten først præsentere sig selv og dagens tema for derefter at præsentere gæsterne. Uden en billedside er det vigtigt at tage lytteren i hånden fra starten, så de ikke mister overblikket. 

> Download manuskript-skabelon

Screenshot 2020-03-04 at 14.39.54.png

Hvad er en cliffhanger?

Ordet cliffhanger betyder, at man hænger fra en klippe. Falder man ned eller....? En cliffhanger i slutningen af en podcast vil sige, at man ikke får et svar eller en løsning på en situation. Det gør, at man får lyst til at finde ud af, hvad der sker senere, og derfor lytter med i næste afsnit. Cliffhangeren skal altså trække spændingen ud og fastholde interessen hos lytteren.  

Kilde: Indidansk.dk

bottom of page