Fase 9

Evaluer resultat og proces

Evaluering er en vigtig del af et projekt. Det er her, I undersøger, hvordan jeres proces har været, og om I fik løst opgaven på en måde, der lever op til kravene. Når man tager sig tid til at evaluere, giver man sig selv mulighed for at tænke over, hvad man kunne have gjort anderledes – og hvad man måske kan gøre på en smartere måde næste gang. Besvar spørgsmålene herunder hver for sig, præsenter herefter jeres tanker for teamet og reflekter i fællesskab over processen. ​​​

 

 

  • Beskriv jeres opgave.

  • Lykkedes det at finde på et nyt produkt, som Rockwool kunne se muligheder i?

  • Hvis ikke, hvad skulle der til for, at det var lykkedes?

  • Hvad fungerer godt ved jeres idé?

  • Hvilke svagheder er der ved jeres idé?

  • Hvad var svært/besværligt?

  • Hvad synes du, der lykkedes og ikke lykkedes, og hvorfor?

  • Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle lave projektet igen?  

  • Skriv tre ting, du kan bruge i det næste innovationsprojekt.