top of page

Fase 7

udarbejd en drejebog over reklamefilmen

  

I skal nu lave en drejebog over jeres reklamefilm. Af drejebogen skal det fremgå, hvad der sker på billedsiden og lydsiden, og hvad personerne siger. Desuden skal I notere, hvor lang tid hvert enkelt klip varer. Når I laver en drejebog, kan det hjælpe jer at være bevidste om, hvilken reklametype jeres reklame skal være, og hvordan I kan bruge de forskellige appelformer (fra fase 2). Måske vil I bruge nogle af appelformerne mere end andre. Moderne reklamer bruger f.eks. langt mere patos end logos. Husk også, hvem jeres målgruppe er, så reklamen taler til målgruppen.

 

 • Udarbejd en drejebog over jeres reklamefilm. 

bøger.jpg

OPSLAGSTAVLEN

Hvad er en drejebog?

En drejebog er en oversigt over, hvilke klip reklamefilmen består af. Drejebogen giver et samlet overblik over, hvordan den endelige reklamefilm kommer til at se ud. Drejebogen består af en række skitser, der viser kamerastillingen, og hvad man ser i billedet. Ud for hver skitse noterer man handlingen, og hvad personerne i klippet siger. Endelig sætter man tidskoder på, så man kan se, hvor lang tid hvert enkelt klip varer.

 

Hver skitse i drejebogen repræsenterer et klip. Her tegner I, hvad kameraet vil være rettet mod i det pågældende klip. Tegn først den person eller det objekt, som kameraet fokuserer på i klippet. Skitsér derefter omgivelserne. Brug pile til at angive bevægelser i scenen. Hvis I tegner pilene inden for rammen, angiver det, at karakteren eller objektet bevæger sig i én retning. Hvis i tegner pilen uden for rammen, angiver det, at kameraet skal flytte sig (panorere) i den retning. Hvis kameraet skal zoome ind, tegner I en pil i hvert hjørne, der peger ind mod billedets centrum. Hvis kameraet skal zoome ud, skal pilene pege udad.

 

Til højre for hver skitse kan I notere, hvad der sker i klippet, hvad speaken skal være (hvad personerne siger i klippet), og hvor mange sekunder klippet skal vare.

 

I kan printe og downloade drejebogen til højre eller download Storyboarder fra Wonderunit, der er et gratis storyboard-program.

Drejebog.jpg

Download evt. denne skabelon til en drejebog og udfyld den.
Kilde: Ny viden 24/7

bil.jpg

Test om drejebogen holder
 

Få evt. nogle af jeres kammerater til at læse drejebogen igennem og spørg dem:

 • Er der noget, som er svært at forstå?

 • Hvis der er humor med: Forstår I joken? Er det sjovt?

 • Er budskabet klart – og kan det blive klarere?

 

Tips og tricks

 • En reklamefilm kan med fordel indeholde situationer, karakterer eller konflikter, som man kan identificere sig med.
   

 • Tænk også på at give noget til publikum. Det kan være et grin eller en overraskelse. Det kan også være, at publikum føler sig klogere efter at have set reklamen. Eller at reklamen taler til dem, fordi den viser, at de værdier, som målgruppen besidder, bliver rost eller værdsat.
   

 • Tænk igen på, hvad Christian Wahlgreen fra Skoda sagde om tid, ærlighed og humor. Ærlighed kan I have i baghovedet, hvis I arbejder med speak (en fortællerstemme) eller dialog. At skrive en troværdig og ærlig dialog (etos) er ikke så nemt, og dialog og replikker kan derfor komme til at virke kunstige. Spørg jer selv om følgende: ”Hvad vil vi sige, og hvordan kan det siges mest effektivt?” og ”Taler vores person i reklamen virkelig sådan?" I arbejder med sekunder i reklamefilm, så der er ikke plads til unødigt fyld.

bottom of page