top of page

temadagE for højtbegavede elever

Konsulentopgaven er tænkt som et materiale til at afvikle temaforløb for højtbegavede elever i gymnasiet. Tanken er at tage de højtbegavede elever ud af den almindelige klasseundervisning og undervise dem sammen med andre højtbegavede elever fra samme skole og/eller fra andre skoler. Materialet kan dog også sagtens bruges af almindelige klasser, hvor de højtbegavede sættes sammen i en gruppe.

 

Sådan udvælger du de højtbegavede elever

For ikke at skabe unødige konflikter er det vigtigt, at det ikke er eleverne selv, der melder sig, men skolen, der udpeger de elever, som skal tages ud af den almindelige undervisning for at deltage i temadagene. Før I udvælger, hvilke elever der skal deltage, kan I med fordel læse om at være højtbegavet, og hvad der karakteriserer højtbegavede elever. Hvis ikke skolen har højtbegavede elever nok, kan I vælge at tage nogle af de fagligt dygtigste elever, som gerne vil udfordres og lære noget mere, med på temadagene. 

Sådan kommunikerer du til elever om forløbet

Det er en god idé at kommunikere ud til alle elever om temadagene, så ingen undrer sig over, hvorfor nogle elever er taget ud af undervisningen, mens andre ikke er. Forklar eventuelt, at I har udvalgt nogle elever, som trænger til ekstra udfordringer. Hvis nogen føler sig forbigået, så sig for eksempel, at det er positivt, at de også gerne ville have deltaget i temadagene, og at de måske vil få mulighed for at deltage en anden gang. 

Sørg for at friholde eleverne

Det er vigtigt fra starten at kommunikere til de elever, der skal deltage i temadagene, at de er fritaget fra den almindelige undervisning, mens temadagene står på. De skal altså hverken lave almindelige lektier eller afleveringer i perioden. Meld tydeligt ud, at skolen tager ansvar for, at de ikke kommer bagud, ellers vil nogle elever føle et for stort pres og måske ikke have lyst til at deltage i temadagene. 

Deltagelse af virksomheder

Flere af de virksomheder/organisationer, der stiller udfordringer, deltager gerne i en temadag, hvor de uddyber udfordringen, besvarer spørgsmål fra eleverne undervejs og giver eleverne feedback på deres løsningsforslag. I kan også sagtens afholde temadage uden en repræsentant fra virksomheden. I så fald indleder I forløbet ved at afspille den video, hvor en repræsentant fra virksomheden stiller opgaven. 

planlæg temaforløb
trin for trin

​​

1) Vælg hvilken konsulentopgave eleverne skal arbejde med. Se de otte forskellige konsulentopgaver nederst på siden. 

2) Kontakt evt. virksomheden og indgå en aftale om virksomhedens rolle i forløbet. Se kontaktinfo under de forskellige konsulentopgaver nederst på siden. 

3) Beslut om temadagene kun skal være for elever på dit gymnasium eller også fra andre gymnasier. ​

4) Forelæg projektet for skolens lærere og evt. også lærerne på de andre gymnasier. Brug eventuelt denne powerpoint.

Skærmbillede 2020-12-18 kl. 13.07.57.png

5) Udvælg skolens højtbegavede elever, som skal deltage i temadagene. Læs de gode råd i teksten til venstre.

6) Kommuniker til alle elever om forløbet. Læs de gode råd i teksten til venstre. 

7) Planlæg lærerdækning og book lokaler til forløbet. 

8) Del programmet for temadagene med de involverede. Programmet finder du under de forskellige konsulentopgaver herunder. 

Listening to Music

WINGMAN MEDIA

Find på et koncept for en podcast til unge. 
Fag: Dansk samt Musik og Lydproduktion

IMG_0685.JPG

BONDEGAARDEN

Hjælp Bondegaarden med at leve op til FN's verdensmål.
Fag: Biologi og Dansk

IMG_1922.JPG

ROCKWOOL

Hjælp Rockwool med at opfinde et nyt produkt ud af stenuld.
Fag: Dansk, Design og arkitektur, Produktudvikling, Teknikfag, Teknologi, Materialeteknologi, Innovation

Skærmbillede 2019-09-11 kl. 09.39.50.png

FØTEX

Hjælp Føtex med at få flere til at søge ind på deres elevuddannelser.
Fag: Dansk, Markedskommunikation, Komm/IT, Afsætning, Innovation, Mediefag

bil.jpg

SKODA

Hjælp Skoda med at lave en reklamefilm. 
Fag: Dansk, Markedskommunikation, Komm/IT, Afsætning, Mediefag

Skærmbillede 2020-02-17 kl. 12.12.11.png

HORSENS KOMMUNE

Find på et koncept, der kan få flere borgere til at være fysisk aktive.
Fag: Idræt, Dansk og Karrierelæring

belysning.jpg

VERDO

Hjælp Verdo med at energioptimere skolen. 
Fag: Fysik, Dansk og Karrierelæring

bottom of page