top of page

Fase 3

Sæt jer ind i rammerne for udstillingen

 

 

 

I har nu lært om grundvand, drikkevand og spildevand. I denne fase skal I sætte jer ind i rammerne for udstillingen, altså hvordan udstillingsbrønden ser ud, hvilke muligheder der er for at indrette udstillingsbrønden, og hvilke faciliteter I kan benytte til jeres udstilling. I kan strukturere jeres arbejde ved at svare på spørgsmålene nedenfor. Bagefter skal I beslutte jer for, hvad jeres udstilling skal handle om, altså hvad I ønsker at formidle til de besøgende på Vandcenter Syd.

 • Hvordan ser brønden ud, altså hvad er det for et lokale, udstillingen skal indrettes i?

 • Hvilke muligheder er der for at indrette brønden?

 • Hvilke faciliteter kan I bruge til at formidle udstillingens indhold? Vil I f.eks. bruge storskærme til video og billeder eller sætte plakater og skillevægge op?

OPSLAGSTAVLEN

Plantegninger af udstillingsbrønden

brønden_plantegning.png
Plantegning.png

Tværsnit af den øverste etage i brønden. Den grønne markering er gulvarealet, hvor udstillingen kan placeres langs væggene eller på skillevægge i rummet. 

I kan lave jeres udstilling i den øverste etage af brønden og i underetagen 12 meter nede i brønden. 

underetage-plantegning.png

Tværsnit af underetagen, hvor der langs væggen er et to meter bredt repos (den grønne markering), som man kan gå på. Her hænger i dag nogle lysplancher på væggene.  

stillads.png

På indersiden af brønden står et stort stillads, hvorpå I evt. kan hænge stofbannere eller andet let materiale. 

projektor.png

På disse bjælker bliver der lagt gulv i brøndens øverste etage. Arealet svarer til den nederste del af det grønne felt i plantegningen ovenfor. Til venstre i billedet ses en projektor, som I kan bruge til at vise video eller billeder på indersiden af brønden. 

En lille rundtur i brøndens overetage

Store_Brønd_indefra_-_nederste_dæk_med_l

faciliteter til udstillingen

Kun fantasien sætter grænser, når det handler om, hvordan I vil formidle de informationer, der skal med i jeres udstilling. I dag er der følgende faciliteter i brønden:   

 • Projektor, hvorfra man kan vise video eller billeder

 • Højttalere, så I kan lege med lyd og musik

 • Et stort stillads, hvor man kan f.eks. kan hænge stof-bannere eller andet let materiale.

 • Lysanlæg, så I kan lege med lyseffekter i brønden. 
   

Herudover står det jer frit for at komme med forslag til andre faciliteter, som I kan bruge til at formidle jeres udstilling. Det kan f.eks. være:
 

 • Rumdelere/flytbare skillevægge, hvor I kan hænge fotos, plancher mm.

 • Reoler, hvor I kan placere historiske genstande som f.eks. gamle vandrør af træ. 

 • Der kan også hænges plakater eller andre ting på væggene, dog ikke i underetagen, hvor der er for fugtigt. 

gang.png

I underetagen er der nogle lysplancher med historiske billeder og tekster. I kan udskifte indholdet i lysplancherne, så de passer til jeres udstilling. Lysplancherne er den eneste form for udstilling, der er i brønden i dag. 

Store_Brønd_indefra_-_kig_fra_nederste_d

Sådan ser brønden ud nedefra og op. 

En lille rundtur i brøndens underetage.

bottom of page