top of page

planlæg en Udstilling om drikkevand

'Planlæg en udstilling om drikkevand' er en opgave stillet af Vandcenter Syds skoletjeneste. I skal hjælpe dem med at indrette en udstilling i en stor, gammel vandværksbrønd i Odense. Udstillingen skal handle om grundvand, drikkevand og/eller spildevand. Desuden skal I komme med forslag til aktiviteter, som elever i 7.-10. klasse kan lave i forbindelse med besøget på Vandcenter Syd. 

Martin Bo Hermansen, der er kommunikationsrådgiver for Vandcenter Syd, præsenterer opgaven i videoen herunder: 

Martin Bo Hermansen fra Vandcenter Syd vil gerne have jeres hjælp til at indrette en udstilling i en gammel vandværksbrønd og finde på en aktivitet, man kan lave under sit besøg. 

opgavestiller

Vandcenter Syd. Læs mere om vandselskabet på Vandcenter.dk

opgave

Planlæg en udstilling om drikkevand og find på en idé til en aktivitet, som elever i 7.-10. klasse kan lave under besøget på vandcenteret. Opgaven løses bedst i grupper. 

PRODUKT

  • En beskrivelse af, hvad udstillingen skal handle om og indeholde. 

  • Forslag til indretning af udstillingsrummet (inkl. skitser)

  • Et eksempel på en udstillingspost. 

  • Forslag til en aktivitet, man kan lave i forbindelse med udstillingen. 

  • En mundtlig præsentation af jeres plan.

hvad lærer du?

  • Du lærer om vandets kredsløb, om grundvandets vej ud til forbrugerne, og hvordan spildevandet renses og sendes ud i naturen igen. 

  • Du lærer, hvad det vil sige at kuratere en udstilling, altså hvordan man fremviser genstande i et fysisk rum på en interessant måde. 

Forløbet 'Planlæg en udstilling om drikkevand' er udviklet med konsulentbistand fra Marita Sundstein Carlsson, kemi- og biologilærer på VUC Fyn. 

bottom of page