top of page

fase 2

lær om grundvand, drikkevand og spildevand

I skal nu sætte jer ind i vandets kredsløb, hvordan grundvandet dannes, hvordan man omdanner det til rent drikkevand, og hvordan man renser spildevandet, inden det igen bliver ledt ud i naturen. I skal overordnet have styr på spørgsmålene herunder. Herudover ligger der en række opgaver på opslagstavlen, som I skal løse. 

       

  • Hvordan dannes grundvandet?

  • Hvad har betydning for kvaliteten af grundvandet?

  • Hvad kan forurene grundvandet?

  • Hvordan producerer man rent drikkevand? 

  • Hvad kan udfordre produktionen af rent drikkevand?

  • Hvordan sikres det, at drikkevandet overholder kvalitetskravene?

  • Hvordan renser man spildevandet, og hvad sker der med det? 

OPSLAGSTAVLEN

VANDETS KREDSLØB

De sidste tre milliarder år har vi haft den samme mængde vand på jorden. Det vand, der er på jorden nu, er altså det samme vand som på dinosaurernes tid. Man kan sige, at vi låner det vand, vi bruger. Vi borer brønde, pumper vandet op, bruger det, renser det og sender det tilbage til vandets kredsløb på Vandetsvej.dk
 

> Læs mere om grundvandet Vandetsvej.dk
 

> Læs mere om grundvandsdannelse, jordbundstyper, grundvandsmagasiner og forurening samt drikkevand på Systime.dk (kræver unilogin)

OPGAVE Foretag målinger af jordbundens permeabilitet og vandkapacitet. Gør rede for jordbundens sammensætning og for, hvad jordens hulrum kan indeholde.  

FORURENET grundvand

Regnvand siver gennem jorden og samles i underjordiske søer i det, vi kalder grundvandsmagasiner. Vandet bliver renset af jordlagene på vej ned, medmindre jorden er forurenet. Drikkevandet kan f.eks. være forurenet på grund af nedsivning af pesticider fra landbruget. 

OPGAVE Bestem indholdet af pesticider i en drikkevandsprøve.  

GRUNDVANDETS VEJ fra VANDVÆRKET UD TIL FORBRUGERNE

Skærmbillede 2020-01-22 kl. 11.34.21.png

Vandet pumpes op fra undergrunden, hvorefter det iltes for bl.a. at fjerne svovlbrinte, der giver vandet en dårlig smag. Herefter bliver vandet filtreret for at fjerne jern og mangan. Inden det rene drikkevand forlader vandværket, belyses det med UV-lys, der dræber eventuelle mikroorganismer. Til sidst sendes vandet ud til forbrugerne gennem et stort net af vandledninger. Læs om hele processen på Vandcenter.dk

spildevandet renses og sendes ud i naturen igen

Alt det spildevand, vi leder ud, bliver renset, så det kan sendes ud og blive en del af vandets kredsløb igen. Læs mere om renseanlæg. 

OPGAVE Beskriv spildevandets vej gennem alle rensningsanlæggets dele, og hvordan det renses i de enkelte trin (mekanisk, kemisk og biologisk).  

OPGAVE Arbejdsspørgsmål om biologisk og kemisk rensning.

QUIZ Hvornår er der tale om mekanisk, kemisk og biologisk rensning af spildevandet?

QUIZ Seks hurtige spørgsmål om spildevandsrensning - kender du svarene?

OPGAVE Hvorfor er det muligt at fjerne phosphationer fra spildevand ved en fældningsreaktion, og hvordan bruger man den viden på rensningsanlægget?

På rensningsanlægget gennemgår spildevandet først en mekanisk resning. Herefter foregår der en kemisk retning af vandet efterfulgt af en biologisk rensning. Bagefter fjernes kvælstoffet, og til sidst fjernes bakterier og rester af organiske stof. Så er vandet rent nok til at blive ledt ud i naturen igen.  

> Læs mere om kemisk rensning (fældningstitrering) på Systime.dk (kræver unilogin). 

> Se oversigt over den kemiske rensning på Vandetsvej.dk

> Læs mere om biologisk rensning (årets gang i søen) på Systime.dk (kræver unilogin).
 

> Læs mere om biologisk rensning (kvælstofkredsløbet) på Systime.dk (kræver unilogin). 

Uddrag fra historisk bog om Odenses vand
bottom of page