top of page

Fase 1

forstå jeres rolle som konsulenter

I har fået stillet en opgave for energikoncernen Verdo, som I skal være konsulenter for. Inden I går i gang med at løse opgaven, skal I igennem et lynkursus i, hvad det vil sige at være konsulent, og I skal arbejde med at forstå jeres kunde, altså Verdo. Det gør I ved at svare på spørgsmålene nedenfor. I kan hente hjælp på opslagstavlen nedenfor samt søge på nettet.  
                  

  • Hvad vil det sige at være konsulent i energioptimering?

  • Hvilke forretningsområder arbejder Verdo med inden for energi?

  • Hvad er det for en branche, virksomheden tilhører? 

  • Hvilke produkter tilbyder virksomheden? Giv nogle eksempler.

  • Hvem er kunderne?

OPSLAGSTAVLEN

Hvad vil det sige at være konsulent? 

Når en virksomhed som Verdo bruger konsulenter, betyder det, at de bruger folk uden for virksomheden til at løse en konkret opgave for dem. Det kan enten være, fordi de ikke kan løse den selv og har brug for ekspertviden, eller fordi de ønsker, at nogen udefra skal se på opgaven med friske øjne og komme med nogle bedre løsninger, end de selv ville kunne. Det kan også være, at virksomheden har så travlt i en periode, at de er nødt til at hyre folk udefra til at løse nogle af deres opgaver.

Når man er konsulent, har man ikke frie hænder til at løse opgaven, som man selv synes, det skal være. Kunden har stillet en konkret opgave, der skal opfylde en række krav, og så er det op til konsulenten at komme med et løsningsforslag, der lever op til de krav.

Kunden vil være en tæt samarbejdspartner. Man holder måske nogle møder undervejs, hvor man taler om, hvor langt man er kommet, diskuterer forskellige ideer og bliver enige om, i hvilken retning konsulenten skal arbejde videre.

For at være en god konsulent er det nødvendigt, at man forstår, hvad det er for en slags organisationen, man er konsulent for. Ellers kan man risikere at foreslå nogle løsninger, som ikke passer til organisationen, eller som er alt for dyre eller svære for organisationen at benytte.

 

konsulent i energioptimering
 

I denne opgave skal I være en slags dobbeltkonsulenter, for I er både konsulenter for Verdo og for skolen. I skal forestille jer, at Verdo har hyret jer til at komme med forslag til energioptimering for skolen. Det betyder, at jeres arbejde består i at komme med konkrete forslag til, hvordan skolen kan spare på energien og derved blive mere miljøvenlig og spare penge.

 

En sådan opgave er en typisk konsulentopgave, da skolen ikke har eksperter i energioptimering ansat, men i stedet får en konsulent udefra til at komme og hjælpe med energioptimeringen. Denne konsulent kan så bruge nogle dage på at hjælpe den ene skole og derefter tage videre til en anden skole eller en helt anden virksomhed.  

energikoncernen verdo

Energikoncernen Verdo arbejder med energiløsninger, el-installationer, brændsel og forsyning af vand, el og varme. Virksomheden har fokus på bæredygtige løsninger og energioptimering.

brændsel_gravko.jpg

Blandt Verdos forretningsområder er brændsel og certificeret biomasse, som bruges til energivenlig fjernvarme. 

vejen til jobbet

 

Daniel Bylling-Westergaard er uddannet elektriker og installatør og har haft sit eget firma. I dag er han udviklingschef i Verdo Teknik. I videoen herunder fortæller han om vejen til jobbet. 

hvad laver man som udviklingschef i verdo?

I jobbet som udviklingschef i Verdo Teknik udvikler Daniel Bylling-Westergaard forskellige teknologiske løsninger, som gavner miljøet. F.eks. trafikanlæg, som forkorter den tid, biler holder i tomgang ved lyskryds, og ladestandere, som fremmer den grønne infrastruktur. Andre eksempler er censorer på skraldespande, så de først bliver tømt, når de er helt fyldte, og censorer på vandingskummer, så de først bliver vandet, når der er behov for det. Det fortæller han om i videoen herunder. 

stort potentiale for besparelser

Energiforbruget i bygninger udgør ca. 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark. Og da skolerne udgør en stor del kommunernes bygninger, er skolerne et godt sted at starte, når kommunen vil spare på energien – og dermed spare penge. 

bottom of page