top of page

Fase 8

lav en rapport

I har nu foretaget en grundig gennemgang af skolens energiforbrug og har besluttet jer for, hvilke tiltag I vil foreslå skolen at arbejde videre med. I denne fase skal I samle det hele i en rapport og forberede en mundtlig præsentation, så I kan fremlægge jeres arbejde for Verdo eller skolens energiansvarlige eller ledelse. Når I kan svare på de nedenstående spørgsmål, er i klar til at skrive jeres rapport. Se på opslagstavlen, hvordan I evt. kan  bygge rapporten op.  

  • Beskriv hvilket tiltag I vil lave, og hvordan I vil gøre det.  

  • Beregn så godt som muligt, hvilket potentiale for energibesparelse jeres tiltag rummer.  

  • Beregn så godt som muligt, hvor stor investering der skal til for at muliggøre jeres tiltag.  

  • Beregn så godt som muligt, hvor mange penge skolen kan spare på energiudgifter, efter jeres tiltag er udført.  

  • Beregn så godt som muligt tilbagebetalingstiden på investeringen for jeres tiltag. 

OPSLAGSTAVLEN

hvad kan jeres rapport indeholde?

Det præcise indhold af jeres rapport afhænger selvfølgelig af, hvilket fokus I har i jeres arbejde, og præcis hvilke undersøgelser og forslag til energiforbedringer I har. Der er dog nogle ting, som I bør prøve at få med i jeres rapport:
  

  • Den nuværende status på energiforbruget og adfærden på jeres skole. Dvs. hvor meget energi bruges, hvilken type belysning er der, hvordan er isoleringen, eller hvor gode er elever og lærere til at slukke lyset i lokalerne. 
     

  • Forslag til tiltag, som kan mindske energiforbruget. Disse tiltag kan både være i form af tekniske løsninger og adfærdsændringer. For hvert tiltag bør I forsøge at estimere, hvor meget energi der kan spares, og hvor meget det vil koste at gennemføre tiltaget.  

sådan kan i opbygge jeres rapport


I kan eventuelt opbygge jeres rapport efter IMRAD-modellen, der er en model, man med små variationer bruger i alle de naturvidenskabelige fag:

 

1) Introduktion

Problemstillingerne introduceres. Hvorfor er I gået i gang med opgaven?
 

2) Metode

Hvordan løser I opgaven, og hvorfor bruger I de metoder, I har brugt?
 

3) Resultater

Hvad har I fundet ud af? Saml jeres resultater og præsenter dem med tekst og informative figurer.
 

4) Diskussion 

Diskuter jeres data. Hvad betyder jeres data? Er problemstillingen løst? Fejl og mangler. Er det brugbart? 
 

5) Konklusion

Konkluder jeres opgave. Hvad fandt I ud af, og hvad betyder det?

bottom of page