top of page

Fase 11

evaluér resultat og arbejdsproces

I har nu fået feedback på jeres løsningsforslag. Det betyder, at det er tid til, at I internt i gruppen skal evaluere på, hvordan det er gået. Evaluering er en vigtig del af et projekt. Det er her, I undersøger, hvordan jeres proces har været, og om I fik løst opgaven på en måde, der lever op til kravene. Når man tager sig tid til at evaluere, giver man sig selv mulighed for at tænke over, hvad man kunne have gjort anderledes – og hvad man måske kan gøre på en smartere måde næste gang. Tal om spørgsmålene herunder: 

  • Lykkedes det at komme med en god rekrutteringsstrategi? 

  • Hvad var godt, og hvad var dårligt ved strategien?

  • Er der noget, I burde have gjort anderledes? Hvis ja, hvad?

bottom of page