Fase 3

kickstart den kreative proces 

I har nu taget konsulentens rolle på jer og sat jer ind i virksomheden Rockwool og produktet stenulds egenskaber. I denne fase skal I kickstarte den kreative proces. Her gælder det om at give sig hen i den innovative proces og tænke ud af boksen. På opslagstavlen kan I se en video om, hvordan den innovative proces eller idégenereringsprocessen virker. For faktisk bliver man mere kreativ alene ved at lære om, hvordan hjernen fungerer, når den er kreativ. På opslagstavlen finder I nogle trin for den kreative proces, som I skal igennem.

 • I skal arbejde med at identificere pains (kundens behov, ønsker og problemer) 

 • I skal lægge jer fast på en målgruppe, for hvem I vil skabe værdi gennem innovativ idégenerering.

OPSLAGSTAVLEN

Forsker Nanna Inie forklarer, hvordan hjernen fungerer, når den er kreativ, og hvilke fire faser hjernen typisk går igennem, når man arbejder med kreativitet. 

Forsker Nanna Inie kommer med en række konkrete tips til, hvordan du kan arbejde med kreativitetens fire faser.

Sådan får rockwool ideer

Rockwool har ingen fast metode, de bruger til at udvikle nye produkter. Det er noget med at få en god idé og lave en prototype, som de prøver af og ændrer igen og igen, indtil det virkler. Det foregår i Rockwools Innovation Factory i Hedehusene. Det er også her, I har mulighed for at arbejde med stenuld og prøve jeres ideer af.

 

I videoen her præsenterer Michaeel Emborg fra Rockwool nogle af de ideer, som virksomheden arbejder med.

den kreative proces – trin 1 

Før i kaster jer ud i at skabe en masse ideer, skal I gøre jer klart, hvem eller hvad I vil ændre noget for. Inden for innovation kaldes det ’pain’.

Begrebet pain er en samlet betegnelse for de behov, ønsker eller problemer, som en potentiel kunde eller bruger har. Begrebet pain har en positiv side, nemlig hvad kunder og brugere brændende ønsker sig og har behov for, og en negativ side, der handler om, hvad der ikke fungerer, skaber problemer, er irriterende og ubehageligt.

Pain begrebet kan bruges på to niveauer:

 • Pain bruges i en bred forståelse i udforskningsfasen i pentathlon-modellen.

 • Pain bruges i relation til 'job to be done' til at beskrive, hvad kunden har behov for og ønsker sig, og hvad der irriterer kunden, og som kan forbedres i en konkret situation

 

I skal altså først gøre op med jer selv, om I vil forbedre noget allerede eksisterende, eller I vil opfinde noget helt nyt. Det kalder vi henholdsvis inkrementel og radikal innovation. 

begreber inden for innovation

Vi opererer med to begreber indenfor innovation:

 • Inkrementel innovation: Forbedre noget allerede eksisterende. 

 • Radikal innovation: Opfinde noget nyt.
   

Kig på pentathlon-modellen og identificer jer selv i processen. 

 • Hvor er vi lige nu?

 • Hvad er næste skridt/næste fase?

 • Har vi været tilstrækkeligt grundige i den foregående fase?

Skærmbillede 2020-08-03 kl. 21.05.08.png

Pentathlon-modellen, kilde: Innovationsgrundbogen, Systime.dk

den kreative proces – trin 2 

I skal nu afklare, hvilke udfordringer – pains – I ønsker at løse eller forbedre. Det kan man bl.a. gøre ved at opstille nogle spørgsmål i form af kendte problemstillinger:
 

 • Noget alle kender: Vi kender alle situationen...
   

 • Noget, der sker: Lige nu er der et afstandskrav på en meter…
   

 • Noget personligt: Da jeg var 15, kom jeg ud for ...
   

 • Statistik: Fire ud af ti danskere...
   

 • Citater: "I have never taken any exercise, except sleeping and resting, and I never intend to take any" (Mark Twain). Mark Twain peger på et, for nutiden, stigende samfundsproblem; at for få mennesker dyrker nok motion. 

  Se flere citater på brainyquote.com

 

den kreative proces – trin 3 

I skal nu fortælle, hvorfor situationen fra trin 2 ikke er optimal. Hvad der kan være af pains, altså hvad der er irriterende ved situationen, og/eller hvad der afholder folk for at få opgaven løst. Hvis der ikke havde været et problem eller noget, der kunne blive bedre, så var der vel ingen grund til at opfinde nye produkter og tiltag. I kan inddrage følgende vinkler i jeres overvejelser.

 • Noget helt tæt på: En dårlig nats søvn gør din dag meget dårligere...

 • Noget lidt bredere: Unges brug af mobilen tager overhånd...

 • Noget helt bredt: Mængden af plastikaffald stiger...

Når I hver især har indsnævret nogle emner eller områder, som I vil arbejde videre med, kan I begynde at arbejde hen imod en løsning på problemet/udfordringen. I har altså nu fundet et problem, en udfordring eller pain, som I skal finde en løsning på. Det handler om at forbedre eller løse et problem, der skaber værdi for dem eller de, der har denne pain. Dette kalder vi også value proposition

 

VALUE PROPOSITION 

eller 

GAIN
 

Value proposition betyder værditilbud eller forslag til at skabe værdi for kunden og dækker over en samlet buket af produkter og services. Værdien af tilbuddet er set fra kundens perspektiv og kan helt eller delvist løse pains.