top of page

Fase 6

kom med forslag til tekniske løsninger eller adfærdsændringer

Når man skal spare på energien, kan man enten fokusere på de tekniske løsninger, som f.eks. at udskifte gamle vinduer med energivinduer eller efterisolere forskellige steder på skolen. Eller man kan arbejde med at få elever og ansatte på skolen til at ændre adfærd, så de f.eks. husker at slukke lyset og lukke vinduerne, når de forlader lokalet. De tekniske løsninger er ofte dyre, mens adfærdsændringerne kan være billige, men til gengæld kan det være svært at få folk til at ændre vaner. Når I skal rådgive om, hvordan skolen kan spare på energien, bør I derfor overveje begge strategier, hvilket vil give det bedste resultat. På opslagstavlen finder I flere eksempler på både tekniske løsninger og adfærdsændringer. Overvej spørgsmålene nedenfor i forhold til at identificere nogle af de problemer, der kan være ved folks adfærd.  

 • Sørger elever og lærere for at slukke lyset, når lokalerne forlades?  

 • Er temperaturen i klasselokalerne passende? Eller skrues der for meget op på radiatorerne, og åbnes vinduerne unødvendigt?  

 • Bliver der brugt for meget varmt vand til badning?  

 • Slukkes der for computere, projektorer, kopimaskiner osv., når de ikke bruges? 

OPSLAGSTAVLEN

Tekniske løsninger 


Der er mange forskellige tekniske løsninger, I kan undersøge nærmere: 

 • Bevægelsesstyring af lyset 

 • Udskiftning af lysstofrør og pærer med LED-belysning 

 • Udskiftning af gamle elektriske apparater med nye energibesparende 

 • Udskiftning af vinduer og døre med moderne energivinduer 

 • Efterisolering af loft og vægge 

 • Natsænkning af temperaturen i lokalerne 

 • Montering af ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding.  

belysning.jpg

Det er ikke nok, at skolen f.eks. udskifter elpærerne for at spare på energiforbruget. I skal også komme med forslag til, hvordan man kan påvirke ansatte og elevers adfærd, så de sparer på energien. Foto: Verdo 

få folk til at ændre adfærd 


Der er forskellige adfærdsændringer, som kan hjælpe med at mindske energiforbruget:

 • Få eleverne til at tage kortere bade efter idræt 

 • Få elever og lærere til at slukke lyset, når lokaler forlades 

 • Få elever og lærere til at lade være med at skrue op for varmen og åbne vinduer, når det er koldt udenfor 

 • Få elever og lærere til at spare på bestik, tallerkener og glas i kantinen/køkkenet, så der ikke skal vaskes så meget op. 

 

Ulempen ved adfærdsændringerne er, at det kan være svært at få folk til at ændre vaner. Derfor bør I overveje, hvordan I vil få de nødvendige adfærdsændringer igennem. Det kan være, I skal foreslå at udpege 'energi-dukse', som har ansvaret for at slukke lyset, lukke vinduer og skrue ned for varmen. Det kan også være, I hellere vil lave en konkurrence mellem klasser om, hvem der er mest energivenlig, eller I skal inddrage elevrådet for at sikre opbakning til initiativerne.   
 

Der er mange forskellige måder at forsøge at ændre folks vaner, så hvis I vælger at fokusere på adfærdsændringer, bør I også forholde jer til, hvordan I vil få de ønskede ændringer til at ske.  

bottom of page