top of page

Fase 7

udvælg energitiltag og arbejd med dem

I skal nu vælge, hvilke tiltag I vil gå i detaljer med i jeres rapport til Verdo. I de foregående faser har I undersøgt både teorien om energiforbrug og forskellige aspekter af skolens energiforbrug. Det er op til jer, hvilke kriterier I vil udvælge efter. Det kan være, I vil fokusere på de tiltag, som kan laves med mindst mulig investering, f.eks. at få folk til at huske at slukke lyset. Det kan også være, I vil arbejde med de tiltag, som I mener vil have den største effekt. Det kan f.eks. være store investeringer i nye vinduer og døre samt isolering af skolen. Når I udvælger, hvilke tiltag I vil arbejde med, skal I kunne argumentere for, hvorfor I har taget det valg.  
 

Når I har udvalgt et par tiltag, skal I gennemgå dem ud fra nedenstående punkter. Det er ikke sikkert, at alle punkter er mulige for netop jeres tiltag, men forsøg så godt som muligt at komme hele vejen rundt om jeres tiltag. Når I er kommet omkring så mange punkter som muligt for jeres første tiltag, kan I arbejde videre med andre tiltag. Når man hyrer en energikonsulent til at undersøge, hvordan man kan mindske energiforbruget, forventer man normalt at få et helt katalog af forskellige tiltag.

  • Beskriv hvilket tiltag I vil lave, og hvordan I vil gøre det.  

  • Beregn så godt som muligt, hvilket potentiale for energibesparelse jeres tiltag rummer.  

  • Beregn så godt som muligt, hvor stor investering der skal til for at muliggøre jeres tiltag.  

  • Beregn så godt som muligt, hvor mange penge skolen kan spare på energiudgifter, efter jeres tiltag er udført.  

  • Beregn så godt som muligt tilbagebetalingstiden på investeringen for jeres tiltag. 

OPSLAGSTAVLEN

Brainstorm 


Inden I bestemmer jer for et bestemt tiltag, som I vil arbejde med, kan I med fordel lave en individuel brainstorm i gruppen, hvor I hver især skriver en masse ideer til tiltag ned. I kan med fordel anvende post-it til at skrive tiltagene på. Skriv et tiltag på hver post-it. Så kan I bruge de mange sedler med ideer, når I skal udvælge, hvilke tiltag I vil arbejde med.  

Udvælgelse af tiltag 


Når I skal udvælge, hvilke tiltag I vil arbejde med, er en innovationsmatrix en god måde at gøre det på. Denne metode går ud på, at I opskriver en række kriterier, man kunne udvælge tiltagene ud fra. Det kan f.eks. være realiserbarhed, investering, potentiale, komfort, synlighed, tilbagebetalingstid osv. I udvælger så de to kriterier, I synes er vigtigst og helst vil arbejde med. Det kan f.eks. være potentiale og investering. Tegn så et diagram som det nedenstående: 

Skærmbillede 2020-05-19 kl. 15.45.22.png

I kan nu placere jeres post-it med tiltag i diagrammet. Vurder jeres tiltag i forhold til de to akser. Et tiltag som f.eks. efterisolering af alle vægge har sandsynligvis et ret stort potentiale, men kræver også en stor investering, så det havner nok øverst til højre. En kampagne for, at elever og lærere skal tage kortere bade, ligger nok nærmere skæringen mellem de to akser, da potentialet næppe er kæmpe stort, men det er investeringen heller ikke.

Når alle jeres ideer til tiltag er placeret, kan I drøfte dem og udvælge, hvilke tiltag I vil arbejde videre med og præsentere i jeres rapport for Verdo. 
 

I eksemplet ovenfor med potentiale og investering fortsætter diagrammet ikke nedad og til venstre, da der næppe er negativ investering eller potentiale ved tiltagene. Man kan dog nemt forestille sig kriterier, hvor det er nødvendigt med 'negative' dele af akserne. Hvis I f.eks. vil foreslå at sænke temperaturen i lokalerne, vil det være negativt for komforten, så hvis I vælger komfort som et af kriterierne, vil dette tiltag placere sig i den negative del af den akse.  

Tilbagebetalingstid 


Når man skal se på, hvilke energibesparende tiltag man vil sætte i værk, er det ofte relevant at se på tilbagebetalingstiden. Det er den tid, der går, før en udgift til et tiltag har betalt sig selv hjem i besparelsen på regningen for energien. 

Hvis vi f.eks. forestiller os, at udskiftning af en række vinduer koster 100.000 kr., og I regner jer frem til, at udskiftningen vil mindske varmeregningen med 10.000 kr. pr. år, vil tilbagebetalingstiden være ca. 

100.000 kr / 10.000 kr. pr. år =10 år

 

I udregningen er der ikke medregnet nogen rente. Hvis udregningen skal være helt retvisende, bør man indregne rente og inflation, men da både renten og inflationen er meget lav i øjeblikket, og det er meget nemmere at regne uden dem, så tillader vi os at se bort fra det i vores beregninger.  

Gå tilbage til tidligere faser 


Når I har udvalgt et tiltag, som I vil arbejde med, vil det være en god idé at gå tilbage til de faser, hvor der står noget information, som er relevant for jeres tiltag. I kan også med fordel gå tilbage til fase 5, hvor I undersøger energiforbruget, for det er måske nødvendigt at undersøge jeres tiltag yderligere, før I kan regne på det. Så gå endelig tilbage til de tidligere faser, før I går videre til fase 8. 

bottom of page